Bijbel & Theologie

Lijst  Foto-tabel 

  Jezus beter begrijpen

  in het licht van Johannes

  € 11,00
  Het bestuderen van de Bijbel is dé manier om God beter te leren kennen. De serie 'Bijbel beter begrijpen' wil daarbij helpen.
  Zet op verlanglijst
  Eeuwige vriendschap

  om de waarde van Gods verbond

  , W. Verboom

  € 16,99
  Een stimulerend boek over een centraal geloofsthema uit de gereformeerde spiritualiteit.

  In dit actuele boek voeren de auteurs een warm en realistisch pleidooi om het verbond tussen God en mensen opnieuw te waarderen. Daarmee roeien ze tegen de stroom in.
  Zet op verlanglijst
  Tien waarden

  om in te geloven

  € 9,50
  Tien waarden vormt een tweeluik met Tien vormen en bevat tien verhelderende en prikkelende teksten over kernwaarden in de bijbel: trouw, liefde, verantwoordelijkheid, aandacht, geloof, gerechtigheid, solidariteit, volharding, tolerantie en vergeving. De auteur weet de onderwerpen echt in relatie te brengen met het dagelijks leven.

  * De nieuwe serie In gesprek bevat puntige en heldere boekjes voor gespreksgroepen.
  Zet op verlanglijst
  Maandag gaan we naar het werk

  de betekenis van de Bergrede voor het dagelijks leven.

  Bert Kuipers

  € 8,90
  Maandag gaan we naar het werk vormt een tweeluik met Zondag gaan we naar de kerk en behandelt in 11 korte hoofdstukken de Bergrede uit Matteüs 5-7. De auteur weet in aansprekende teksten de betekenis van de Bergrede voor het leven van vandaag helder te krijgen.

  Niet leverbaar

  Zondag gaan we naar de kerk

  over geloven, vieren en ontmoeten

  Bert Kuipers

  € 8,90
  Zondag gaan we naar de kerk vormt een tweeluik met Maandag gaan we naar het werk en gaat in tien korte teksten in op evenveel aspecten van de samenkomsten van de gemeente: zondagsrust, ontmoeten, luisteren, zingen, bidden, enzovoort. De lezer krijgt in het kort de achtergrond van veel gebruiken en onderdelen van de kerkdiensten en wordt aangezet tot bezinning op de waarde van de kerk en haar samenkomsten voor het dagelijks leven.

  Niet leverbaar

  Verbeelden en gelijken

  niet-westerse migranten en hun kerken veertig keer in beeld

  € 19,90
  Beeldende kunst door en voor migranten en hun kerken in de afgelopen vier eeuwen.

  Deze uitgave presenteert 40 platen, deels in zwart-wit en deels in kleur, begeleid met 40 tekstbeschrijvingen. Daar zijn platen bij die nog niet eerder gepubliceerd zijn.

  Niet leverbaar

  Praktijkgericht

  handboek voor de hbo-theoloog

  Jan Hoek

  € 16,50
  De hbo-theoloog is niet meer weg te denken uit
  de samenleving. Er is de laatste tijd dan ook veel
  onderzoek verricht naar de positie en het profiel
  van de hbo-theoloog.

  Dit handboek bevat de resultaten van dit onderzoek, plus een schat aan onmisbare informatie voor elke hbo-theoloog in opleiding of aan het werk.

  Niet leverbaar

  Paulus en de rest

  van farizeeër tot profeet van Jezus

  € 27,99
  De apostel Paulus blijft in vele opzichten een raadsel. Bert Jan Lietaert Peerbolte presenteert hem als een hellenistische Jood die trouw bleef aan zijn joodse uitgangspunten, maar tegelijkertijd Jezus Christus verkondigde als centrum van Gods handelen met de mens.

  Paulus zag de Christus-beweging als de trouwe rest van Israël, waar ook niet-Joden deel van konden uitmaken.
  Zet op verlanglijst
  Wortelen in vaste grond

  een cultuurtheologisch essay

  Erik Borgman

  € 17,50
  Zet op verlanglijst
  Goed van God denken

  teksten uit Magdalena

  € 12,50
  De predikant en theoloog J.H. Gunning Jr.

  Niet leverbaar

  Romeinen

  een brief vol kracht

  € 10,50
  Inspirerend deel in de serie Luisteroefeningen.

  Zo rond het jaar 56 schrijft Paulus een brief aan de christenen in Rome. Hij is dan al vele jaren apostel na zijn ontmoeting met de opgestane Christus.
  Zet op verlanglijst
  Dichtkunst in de bijbel

  een handleiding bij literair lezen

  € 22,99
  Zet op verlanglijst
  Vijf kansen

  een theologie die begint bij Mozes

  € 25,99

  Niet leverbaar

  Over het Onzevader en Weesgegroet

  de Latijnse tekst, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Carlo Leget

  , Carlo Leget

  € 15,99

  Niet leverbaar

  Rekenschap van het geloof

  antwoord op bezwaren van moslims, joden en oosterse christenen

  , H.J.M. Schoot

  € 18,99

  Niet leverbaar

  De goddeloosheid van de wetenschap

  theologie, geloof en het gangbare wetenschapsideaal

  € 26,99
  Marcel Sarot is wijsgerig theoloog en doordenkt vanuit de filosofie theo-logische vraagstukken, waaronder de vraag hoe en op welke wijze de theologie zelf weten- schap kan zijn. Vanuit j het Utrechts
  Universiteitsfonds bezet hij een leerstoel over deze vraagstukken.

  Niet leverbaar

  Vertelkunst in de bijbel

  een handleiding bij literair lezen

  € 21,99
  Zet op verlanglijst

Lijst  Foto-tabel