Winkelen per
Prijs

Bijbel & Theologie

Lijst  Foto-tabel 

  Tien waarden

  om in te geloven

  € 9,99
  Tien waarden vormt een tweeluik met Tien vormen en bevat tien verhelderende en prikkelende teksten over kernwaarden in de bijbel: trouw, liefde, verantwoordelijkheid, aandacht, geloof, gerechtigheid, solidariteit, volharding, tolerantie en vergeving. De auteur weet de onderwerpen echt in relatie te brengen met het dagelijks leven.

  * De nieuwe serie In gesprek bevat puntige en heldere boekjes voor gespreksgroepen.
  Zet op verlanglijst
  Verbeelden en gelijken

  niet-westerse migranten en hun kerken veertig keer in beeld

  € 19,90
  Beeldende kunst door en voor migranten en hun kerken in de afgelopen vier eeuwen.

  Deze uitgave presenteert 40 platen, deels in zwart-wit en deels in kleur, begeleid met 40 tekstbeschrijvingen. Daar zijn platen bij die nog niet eerder gepubliceerd zijn.

  Niet leverbaar

  Praktijkgericht

  handboek voor de hbo-theoloog

  Jan Hoek

  € 16,50
  De hbo-theoloog is niet meer weg te denken uit
  de samenleving. Er is de laatste tijd dan ook veel
  onderzoek verricht naar de positie en het profiel
  van de hbo-theoloog.

  Dit handboek bevat de resultaten van dit onderzoek, plus een schat aan onmisbare informatie voor elke hbo-theoloog in opleiding of aan het werk.

  Niet leverbaar

  Paulus en de rest

  van farizeeër tot profeet van Jezus

  € 27,99
  De apostel Paulus blijft in vele opzichten een raadsel. Bert Jan Lietaert Peerbolte presenteert hem als een hellenistische Jood die trouw bleef aan zijn joodse uitgangspunten, maar tegelijkertijd Jezus Christus verkondigde als centrum van Gods handelen met de mens.

  Paulus zag de Christus-beweging als de trouwe rest van Israël, waar ook niet-Joden deel van konden uitmaken.
  Zet op verlanglijst
  Wortelen in vaste grond

  een cultuurtheologisch essay

  Erik Borgman

  € 17,50
  We zijn voortdurend onderweg, maar het moet lijken of we thuis zijn. Onze mobiele telefoon zorgt ervoor dat we met vrienden en bekenden in verbinding staan.
  Zet op verlanglijst
  Goed van God denken

  teksten uit Magdalena

  € 12,50
  De predikant en theoloog J.H. Gunning Jr.

  Niet leverbaar

  Romeinen

  een brief vol kracht

  € 10,50
  Inspirerend deel in de serie Luisteroefeningen.

  Zo rond het jaar 56 schrijft Paulus een brief aan de christenen in Rome. Hij is dan al vele jaren apostel na zijn ontmoeting met de opgestane Christus.
  Zet op verlanglijst
  Het Lam regeert

  bijbelstudies over Openbaring 4-22

  € 14,99
  Zet op verlanglijst
  Verlangen naar het goede

  bouwstenen voor een christelijke ethiek

  P. Nullens

  € 29,99
  Christelijke ethiek is meer dan een opsomming van geboden. Uiteindelijk gaat het in de christelijke ethiek over wie we ten diepste zijn en hoe we kunnen zoeken naar 'het goede'.
  Zet op verlanglijst
  Een publieke zaak

  theologie tussen geloof en wetenschap

  € 27,99
  Zet op verlanglijst
  Dichtkunst in de bijbel

  een handleiding bij literair lezen

  € 22,99
  Zet op verlanglijst
  Vertelkunst in de bijbel

  een handleiding bij literair lezen

  € 21,99
  Zet op verlanglijst
  De goddeloosheid van de wetenschap

  theologie, geloof en het gangbare wetenschapsideaal

  € 26,99
  Marcel Sarot is wijsgerig theoloog en doordenkt vanuit de filosofie theo-logische vraagstukken, waaronder de vraag hoe en op welke wijze de theologie zelf weten- schap kan zijn. Vanuit j het Utrechts
  Universiteitsfonds bezet hij een leerstoel over deze vraagstukken.

  Niet leverbaar

  Rekenschap van het geloof

  antwoord op bezwaren van moslims, joden en oosterse christenen

  , H.J.M. Schoot

  € 18,99

  Niet leverbaar

  Gegrond geloof

  kernpunten uit de geloofsleer in bijbels, historisch en belijdend perspectief

  € 46,99
  Is er ooit een periode geweest dat geloofskennis min of meer vanzelfsprekend kon worden overgedragen, vandaag is dat zeker nietmeer het geval. Persoonlijk inzicht in de geloofsleer en gerichte vorming is belangrijker dan ooit.

  Niet leverbaar

  Niet leverbaar

  Vijf kansen

  een theologie die begint bij Mozes

  € 25,99

  Niet leverbaar

Lijst  Foto-tabel