Tijdschriften

Boekencentrum Tijdschriften kent een breed portfolio aan periodieken op het christelijk erf of doelgroepen die daar nauw mee verbonden zijn. Het protestants opinieblad Woord & Dienst, het kwartaalblad De Eerste Dag rondom het oecumenisch leesrooster en het wetenschappelijk Nederlands Theologisch Tijdschrift zijn enkele voorbeelden van de bladen die door Boekencentrum Tijdschriften worden uitgegeven.

Onze titels:

Voor meer informatie kunt u de website van de betreffende titel raadplegen.


De Eerste Dag 
Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.

 Meer informatie

 

 

De Orgelvriend

Maandblad voor orgelliefhebbers. In elk nummer is een keur aan nieuws rondom het pijporgel te vinden, restauratieverslagen, interviews met organisten en een uitgebreide agenda van orgelconcerten. Voor orgelliefhebbers een must have.
Meer informatie

 

 

Kerk en Theologie

Het kwartaalblad dat predikanten en theologen vakmatig op de hoogte houdt. Aan bod komt een mix van kerkgeschiedenis, homiletiek, exegese en dogmatiek. Verder zijn er boekbesprekingen die aansluiten op het werkveld van predikant en theoloog.
Meer informatie

 

 

Lӕtare

Verschijnt vijfmaal per jaar. In dit blad uiteenlopende artikelen rondom liturgie en kerkmuziek. Voor mensen die betrokken zijn bij de (kerk)diensten en vieringen is dit tijdschrift een goede inspiratiebron. Ook kerkmusici zullen de nodige informatie aantreffen.
Meer informatie

 

 

 

Nederlands Theologisch Tijdschrift 
Dit kwartaalblad wordt uitgeven in nauwe samenwerking met verschillende theologische faculteiten in zowel Nederland als België. Het bevat wetenschappelijke artikelen over wisselende onderwerpen vanuit theologische disciplines. De bijdragen zijn hoofdzakelijk in het Nederlands, maar ook Engels- of Duitstalige bijdragen vinden hun plek in het NTT.
Meer informatie

 

 

 

Open Deur

De inhoud van Open Deur is zeer gevarieerd – met ruime aandacht voor gedichten en beeldmateriaal – en is altijd opgebouwd rond een thema. Het blad leent zich om besproken te worden in gespreksgroepen en op (thema)bijeenkomsten. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij het voorbereiden van diensten en vieringen.
Meer informatie

 

 

Woord & Dienst

Opiniërend magazine voor protestants Nederland. Woord & Dienst informeert, inspireert en opinieert iedere maand de lezer. Dit tijdschrift is uitermate boeiend voor mensen in het kerkenwerk. Middels Woord & Dienst blijft men geïnformeerd over ontwikkelingen op het protestantse erf.
Meer informatie

 

 

Dienstverlening voor derden.

Naast het uitgeven de eigen periodieken verzorgt Boekencentrum Tijdschriften ook uiteenlopende diensten voor andere bladen. In overleg kan Boekencentrum Tijdschriften bijvoorbeeld de abonnementenadministratie, opmaak, drukwerk en verspreiding verzorgen. Ook de advertentieacquisitie behoort tot de mogelijkheden. Op dit moment verzorgt Boekencentrum Tijdschriften voor de volgende titels verschillende diensten:

Adrem
Ecclesia
Predikant & Samenleving
Psyche & Geloof
Tijdschrift Geestelijke Verzorging

 

Neem gerust contact met ons op om te overleggen hoe wij u van dienst kunnen zijn.