Tijdschriften

Boekencentrum Tijdschriften kent een breed portfolio aan periodieken op het christelijk erf of doelgroepen die daar nauw mee verbonden zijn. Het protestants opinieblad Woord & Dienst, het kwartaalblad De Eerste Dag rondom het oecumenisch leesrooster en het wetenschappelijk Nederlands Theologisch Tijdschrift zijn enkele voorbeelden van de bladen die door Boekencentrum Tijdschriften worden uitgegeven.

Onze titels:

Voor meer informatie kunt u de website van de betreffende titel raadplegen.


De Eerste Dag 
Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.

 Meer informatie

 

 

 

 

De Orgelvriend

Maandblad voor orgelliefhebbers. In elk nummer is een keur aan nieuws rondom het pijporgel te vinden, restauratieverslagen, interviews met organisten en een uitgebreide agenda van orgelconcerten. Voor orgelliefhebbers een must have.
Meer informatie

 

 

 

 

 

 

Kerk en Theologie

Het kwartaalblad dat predikanten en theologen vakmatig op de hoogte houdt. Aan bod komt een mix van kerkgeschiedenis, homiletiek, exegese en dogmatiek. Verder zijn er boekbesprekingen die aansluiten op het werkveld van predikant en theoloog.
Meer informatie

 

 

 

 

 

Lӕtare

Verschijnt vijfmaal per jaar. In dit blad uiteenlopende artikelen rondom liturgie en kerkmuziek. Voor mensen die betrokken zijn bij de (kerk)diensten en vieringen is dit tijdschrift een goede inspiratiebron. Ook kerkmusici zullen de nodige informatie aantreffen.
Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

Open Deur

De inhoud van Open Deur is zeer gevarieerd – met ruime aandacht voor gedichten en beeldmateriaal – en is altijd opgebouwd rond een thema. Het blad leent zich om besproken te worden in gespreksgroepen en op (thema)bijeenkomsten. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij het voorbereiden van diensten en vieringen.
Meer informatie

 

 

Woord & Dienst

Opiniërend magazine voor protestants Nederland. Woord & Dienst informeert, inspireert en opinieert iedere maand de lezer. Dit tijdschrift is uitermate boeiend voor mensen in het kerkenwerk. Middels Woord & Dienst blijft men geïnformeerd over ontwikkelingen op het protestantse erf.
Meer informatie

 

 

Bron van de christelijke geest

In de zondagsmissaaltjes  Bron van christelijke geest vindt de kerkganger al meer dan tachtig jaar wekelijks de volledige liturgie van die zon- of feestdag. In de misboekjes staan gebedstek­sten, lezingen en liederen. Een aantal onderdelen staat zowel in het Neder­lands als in het Latijn afgedrukt. Alle lezingen van de zondag volgens het Romeins lectionarium worden in hun geheel afgedrukt.

 

 

 

 

 

Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis

DNK is de vinger aan de pols van de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800. Met originele studies, nieuwe bronnenpublicaties, kritische boekbesprekingen en nuttige informatie wordt de lezer de actuele stand van zaken op het gebied van kerk- en religiegeschiedenis geboden.

 

 

 

 

 

 

Gregoriusblad

Het Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws, achtergrondinformatie, opinies, muziekbesprekingen, interviews, historische artikelen, tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan hedendaagse liturgische gezangen, kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de verschillende kerkelijke tradities, liturgisch-muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor jongeren en kinderen, gregoriaans.

 

 

 

 

 

 

Handelingen

Het tijdschrift Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het oog op hun dienstverlening aan kerkleden, cliënten of personeel, een inhoudelijke oriëntatie wensen voor thema’s rondom geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

 

 

 

 

 

Herademing

Steeds meer mensen ontdekken de rijkdom van de christelijke spiritualiteit. Herademing wil u inspireren met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en oog voor bronnen uit het rijke verleden.

 

 

 

 

 

 

Koorinformatie

Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de wekelijkse liturgische zang (dirigent, organist, leden van liturgische werkgroepen) is het tijdschrift Koorinformatie een onmisbare uitgave.

 

 

 

 

 

 

KerkHistoriaal

KerkHistoriaal wil het reformatorische verleden (van circa 1517 tot 1834) dicht bij de lezers brengen door de orthodox-bevindelijke erflaters zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten. Door aandacht te schenken aan de anekdotes, de herinneringen – al dan niet autobiografisch – en vooral de verhalen van vroeger.

 

 

 

 

 

 

Oude Paden

Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het verleden herleven door de verhalen van toen vast te leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift met warme aandacht voor de levens van onze voorgangers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderlingenblad

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenblad helpt u mee op te bouwen.

 

 

 

 

 

 

Schrift

Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TussenRuimte

TussenRuimte is een oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een Nederlands-Belgische redactie.

 

 

 

 

 

 

 

Werkboek zondagsliturgie

Het Werkboek zondagsliturgie is een uitgave voor voorgangers in rooms-katholieke liturgievieringen. Het tijdschrift geeft in elke aflevering een typering van de desbetreffende periode van het liturgisch jaar en van iedere zon- en feestdag daarbinnen. Deze uitgave loopt synchroon met de wekelijkse misboekjes Bron van christelijke geest.

 

 

Dienstverlening voor derden.

Naast het uitgeven de eigen periodieken verzorgt Boekencentrum Tijdschriften ook uiteenlopende diensten voor andere bladen. In overleg kan Boekencentrum Tijdschriften bijvoorbeeld de abonnementenadministratie, opmaak, drukwerk en verspreiding verzorgen. Ook de advertentieacquisitie behoort tot de mogelijkheden. Op dit moment verzorgt Boekencentrum Tijdschriften voor de volgende titels verschillende diensten:

Adrem
Ecclesia
Predikant & Samenleving
Psyche & Geloof
Tijdschrift Geestelijke Verzorging

 

Neem gerust contact met ons op om te overleggen hoe wij u van dienst kunnen zijn.