Geloof & Praktijk

Lijst  Foto-tabel 

  Display Florijn-Mooiste Citaten (met 5 x 4 boekjes)

  5 x vier dagboeken met teksten van de vier grootste christelijke denkers uit het verleden

  € 178,00

  Niet leverbaar

  'Bedelen bij de Bron'

  Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie

  € 54,99
  Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) heeft reeds velen geïntrigeerd en geïnspireerd. Dezemarkante prediker en pastor, die in de vaderlandse kerk niet gewenst was, kwam op latere leeftijd in het Duitse Elberfeld tot zijn bestemming.

  In dit boek, dat oorspronkelijk als dissertatie werd verdedigd aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht, wordt uitvoerig verslag gedaan van het onderzoek naar de geloofsopvatting van Kohlbrugge, die telkens vergeleken wordt met opvattingen van vertegenwoordigers van Reformatie (Luther en Calvijn) en Nadere Reformatie (w.o.

  Niet leverbaar

  Zorg voor het verhaal

  achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding

  , Judith Visser

  € 39,75
  Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw opgezet
  leerboek voor het pastoraat en de geestelijke
  verzorging. In dit boek worden allereerst de
  theoretische en culturele achtergronden besproken
  en komen de voornaamste pastorale modellen ter
  sprake.Dat loopt uit op de keuze voor een narratief
  model waarin het verhaal van mensen en het verhaal
  van God met elkaar verbonden worden.

  Niet leverbaar

  André Mulder, Hans Snoek

  € 38,50
  Hoe kun je als professional werken met diepgang?

  Het antwoord van dit nieuwe boek is: streef naar deskundigheid op het terrein van methodiek en reflecteer op je motieven, waarden en idealen in het handelen. En vergeet daarbij je verlangen niet.

  Niet leverbaar

  De weg van de groep

  leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie

  J. van Ark

  € 35,99
  Zet op verlanglijst

  Danielle van de Koot-Dees

  € 32,99
  Hoe geven ouders in het gezin gestalte aan hun geloof, in een omgeving waar dat allesbehalve vanzelfsprekend is? Danielle van de Koot deed onderzoek naar de religieuze opvoeding in jonge Amsterdamse gezinnen.


  Onderzoekers zijn het erover eens dat de opvoeding in het gezin de meeste invloed heeft op de religieuze identiteit van kinderen.

  Niet leverbaar

  Moed (set van 5 ex.)

  leven uit vertrouwen

  Mirjam van der Vegt

  € 32,50
  Zet op verlanglijst
  Faalkunst (set van 5 ex.)

  Vallen en opstaan

  Mirjam van der Vegt

  € 32,50
  Zet op verlanglijst
  Ritueel bestek

  antropologische kernwoorden van de liturgie

  M. Barnard, P. Post

  € 31,99
  Zet op verlanglijst
  Als een kerk (opnieuw) begint

  handboek voor missionaire gemeenschapsvorming

  € 31,99
  Zet op verlanglijst

  Jos de Kock, Wim Verboom

  € 30,99
  'Altijd leerling' is met recht een basisboek voor de catechese. Het geloofsleren in de gemeente wordt vanuit de basis doordacht.
  Zet op verlanglijst
  Ingewijd en toegewijd

  profiel en vorming van de parochiepastor

  € 29,99
  Pastor zijn is een mooi beroep, maar er zijn vele tekenen dat het
  ook een zwaar beroep is. Met name in het parochie- en gemeentepastoraat
  stoten pastoraal werkenden op grote moeilijkheden: de
  veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en de toekomst is
  onduidelijk.

  Niet leverbaar

  De pastor als reisgenoot

  pastoraal-theologische gedachten over geestelijke begeleiding

  € 29,99
  Zet op verlanglijst
  Wij hebben gehoord dat God met u is

  preken vanuit het Oude Testament

  € 29,99
  Zet op verlanglijst
  Een goed woord

  uit de preken van Gerrit de Kruijf

  € 28,99
  Toen Gerrit de Kruijf in 2013 aan een hersentumor stierf, had hij 650 preken geschreven. Deze preken getuigen stuk voor stuk van zijn gegrepenheid door de boodschap van de Bijbel en zijn gave om anderen daar nuchter maar bezield deelgenoot van te maken.

  Niet leverbaar

  Oog in oog

  een missiologische studie naar de betekenis van de exposurebenadering in de stedelijke context

  Rob van Waarde

  € 28,99
  In een maatschappij met toenemende sociale verschillen bouwen faith-based professionals aan verbinding en vitalisering door middel van de exposurebenadering. Juist in hun onderlinge verschillen kunnen mensen ontdekken dat ze elkaar gegeven zijn.
  Zet op verlanglijst
  Godsdienstpedagogiek

  dimensies en spanningsvelden

  € 27,99
  Zet op verlanglijst
  Ontmoeting met God

  een multiperspectivisch model in het spoor van Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte

  € 27,95
  Mensen kunnen zich hier en nu aangesproken voelen door de God van de Bijbel. Hoe breng je dat theologisch ter sprake?
  Zet op verlanglijst

Lijst  Foto-tabel