Goed van God denken

teksten uit Magdalena

Auteur(s):

Bindwijze: Paperback

Schrijf een beoordeling

Beschikbaarheid: Uitverkocht – helaas niet meer leverbaar

€ 12,50
De predikant en theoloog J.H. Gunning Jr.
De predikant en theoloog J.H. Gunning Jr. (1829- 1905) schreef talrijke boeken en artikelen. In deze uitgave is een sprekende selectie te vinden van zijn bijdragen voor de almanak Magdalena.

Verschillende thema¿s zoals verzoening, voorbede en zelfverloochening komen in korte meditaties aan de orde. De geselecteerde teksten zijn zeer toegankelijk. Ook geeft het boek een indruk van de voorgenomen heruitgave van Gunnings werk door de Stichting Heruitgave Ouder Ethische Theologie. Met de heruitgave van de werken van J.H. Gunning Jr. blijft zijn werk toegankelijk voor theologisch geïnteresseerden. Gunning was een van de weinige protestantse theologen in Nederland die zich diepgaand verstond met denkers als Spinoza, Goethe en Kant. De teksten zijn geselecteerd en bezorgd door dr. Leo Mietus die in 2006 gepromoveerd is op Gunning. Hij is als Gunning-onderzoeker verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en bezig met de voorbereiding van de heruitgaven. Tevens is hij werkzaam als docent en coördinator opleidingen verbonden aan het Seminarium van de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten.

* Voorproefje van de uitgave van het verzameld werk van J.H. Gunning Jr.
* Kennismaking met de boeiende denkwereld van Gunning
 
ISBN 9789023924951
Subtitel teksten uit Magdalena
Aantal bladzijdes 80
Bindwijze Paperback
Druk 1
Taal Nederlands
Breedte 128 mm
Hoogte 203 mm
Dikte 11 mm
NUR code 700
Imprint Boekencentrum

In dit prachtige boekje worden zes meditaties van de 'middelste' Gunning gepresenteerd: overgebracht in de huidige spelling en voorzien van inleiding en aantekeningen, maar voor de rest geheel zoals Gunning ze heeft gepubliceerd. De naam van Gunning zal bij iedere theoloog in dit land wel bekend zijn, maar hoeveel hebben ook werkelijk iets van hem gelezen? Voor ondergetekende was dit de eerste echte kennismaking, en die smaakte naar meer. Gunning schrijft in een schitterende stijl, met aforismen die in hun puntigheid soms bij die van Noordmans in de buurt komen. De inleiding is helder en de noten zijn ter zake doende. Het valt op, dat Gunning in deze stukjes, die meestal voor een breed publiek geschreven zijn, in het begin steeds helder, het liefst in een one-liner, zijn stelling poneert, en die vervolgens met een combinatie van logica en warmbloedigheid net zo lang uitwerkt, tot hij vindt dat deze voor zijn publiek voldoende aannemelijk is gemaakt. Hierdoor is het voor de huidige lezer mogelijk, die misschien niet zo ontzettend belezen is in de theologische strijdpunten van 19e-eeuws Nederland, na te voelen waarover men zich zo druk maakte, en op welke punten men precies uiteenging. En dan valt er ook licht een graantje mee te pikken waar men zelf zijn geestelijk voordeel mee kan doen. Sommige stukjes zijn qua inhoud nog verrassend actueel, zoals over de noodzaak van een middelaar in de verzoening en over kerkelijk taalbederf. Misschien wordt het tijd, de Ethische Vereniging weer op te richten? Liuwe H. Westra

Kerk en Theologie

 

J.H. Gunning (1829-1905) was een geliefd predikant. Hij schreef veel boeken en artikelen, onder meer in de almanak Magdalena. Een stichting is bezig het werk van Gunning opnieuw uit te geven. In dit boek­je staan, voorafgegaan door een korte inleiding, tek­sten uit de almanak. Actueler dan in eerste instantie wordt aangenomen, bijvoorbeeld het taalbederf van het woord christelijk.

Christelijk weekblad

 

De auteur (1829-1905) was hervormd predikant en theoloog en een van de ‘vaders’ van de ethische theologie. In dit boek is een keuze gemaakt uit zijn bijdragen voor het jaarboekje ‘Magdalena’, dat in een oplage van ongeveer vijfhonderd exemplaren verscheen van 1853 tot 1890. Hij schreef onder meer over onderwerpen als de vergeving der zonden ook zonder Middelaar?, de voorbede, zelfverloochening en taalbederf door de kerkelijke strijd. De irenische theoloog ging anoniem op voorbeeldige wijze in op de strijd die door Abraham Kuyper tegen zijn visie werd gevoerd. Het boekje met kernachtige uitspraken als ‘In de voorbede kan een mens met God meeregeren’ en ‘Wij ontdekken het plan Gods niet door nadenken, maar door Openbaring’ bewijst de actualiteit van zijn denken en geeft tevens een goede indruk van de voorgenomen heruitgave van zijn werk door de Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie. De teksten zijn voorzien van voetnoten. Met een literatuuroverzicht en informatie over de Stichting. Recensent: Ds. Jenno Sijtsma

NBD Biblion

 

Schrijf uw eigen beoordeling