Kennismakingspakket theologie & samenleving

KERK & THEOLOGIE - HANDELINGEN - SCHRIFT - TIJDSCHRIFT GEESTELIJKE VERZORGING - TUSSENRUIMTE - WOORD & DIENST

Auteur(s):

Bindwijze: Tijdschrift

Schrijf een beoordeling

€ 9,95
Tijdschriftenpakket om kennis te maken met uitgaven op het gebied van theologie en samenleving. U ontvangt in dit kennismakingspakket van bovengenoemde tijdschriften één aflevering uit de lopende jaargang.
Aantal:
KERK EN THEOLOGIE is het toonaangevend kwartaaltijdschrift voor theologie voor de predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven. Inhoudelijk bestrijkt het blad het gehele theologische veld, van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en homiletiek. Primair onderwerp van reflectie zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt. Kronieken en boekbesprekingen maken iedere uitgave compleet en verschaffen inzicht in recente ontwikkelingen en publicaties.

HANDELINGEN is een tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen. HANDELINGEN is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het oog op hun dienstverlening aan kerkleden, cliënten of personeel, een inhoudelijke oriëntatie wensen voor thema’s rondom geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

SCHRIFT brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen. Het biedt inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. De onderwerpen van het tijdschrift betreffen bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het aandacht aan archeologie en geografie, alsmede aan niet-bijbelse geschriften uit de oude wereld van het Nabije Oosten. SCHRIFT is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar culturele en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden.

Het TIJDSCHRIFT GEESTELIJKE VERZORGING (TVG) is een uitgave van de VGVZ, de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. Het tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie. TGV zet in op een wetenschappelijke doordenking van de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt op meer speelse wijze het werk van de geestelijk verzorger weergegeven en overwogen.

TUSSENRUIMTE is een oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een Nederlands-Belgische redactie. TUSSENRUIMTE wil signaleren, reflecteren en inspireren door middel van journalistieke verbreding en theologische verdieping van ons inzicht in religie en religieuze aspecten van cultuur. Debat over bestaande missionaire en religieuze praktijken wordt gestimuleerd. Het tijdschrift is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties in de missionaire beweging die elkaar willen ontmoeten en bevragen over religieuze en culturele, economische en sociale grenzen heen.

WOORD & DIENST is een opiniërend magazine voor protestants Nederland. WOORD & DIENST informeert, inspireert en opinieert iedere maand de lezer. Dit tijdschrift is uitermate boeiend voor mensen in het kerkenwerk. Met een abonnement blijft u geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het protestantse erf.
 
ISBN 97890239C0418
Subtitel KERK & THEOLOGIE - HANDELINGEN - SCHRIFT - TIJDSCHRIFT GEESTELIJKE VERZORGING - TUSSENRUIMTE - WOORD & DIENST
Aanvulling door BC Nee
Aantal bladzijdes Nee
Bindwijze Tijdschrift
Druk Nee
Taal Nee
Breedte Nee mm
Hoogte Nee mm
Dikte Nee mm
NUR code Nee
Leesvragen Nee

Schrijf uw eigen beoordeling