Manuscript of uitgeefidee insturen

Hebt u een idee voor een uitgave? Hebt u een manuscript geschreven en denkt u dat dit past bij een van onze uitgeverijen? We nodigen u graag uit om uw manuscript of idee naar ons op te sturen. Wanneer u nog niet eerder bij ons hebt uitgegeven, gelden hiervoor de volgende aanwijzingen:

Stuur uw manuscript of idee naar de juiste uitgeverij binnen Boekencentrum Uitgevers:


Het indienen van een manuscript of uitgeefidee gaat volgens een vaste route. Wanneer u die route volgt, kunt u binnen maximaal zes weken rekenen op een reactie van ons. Deze route gaat als volgt:

Uitgeefideeën
Mail of stuur een omschrijving van uw manuscript of uitgeefidee aan info@boekencentrum.nl of postbus 13288, 3507 LG Utrecht. Geeft u daarbij aan welke uitgeverij u op het oog hebt.
De uitgever zal binnen vier weken laten horen of hij of zij geïnteresseerd is in uw manuscript cq idee.

Manuscript
Ook manuscripten kunt u mailen of sturen. Wanneer wij uw manuscript ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Beoordeling van het manuscript duurt maximaal zes weken. U ontvangt binnen die termijn uitsluitsel van de uitgever.