Dr. W. Verboom werkt aan hertaling van de Dordtse Leerregels.

Geplaatst op vrijdag 23 februari 2018
 

In 2018 is het 400 jaar geleden dat in Dordrecht de belangrijkste Nationale Synode uit de Nederlandse kerkgeschiedenis plaatsvond. Op deze synode werd onder andere de opdracht gegeven voor het opstellen van de Dordtse Leerregels, een belijdenisgeschrift waarin de leer van de uitverkiezing centraal staat en de leer van de Remonstranten bestreden wordt. Dit belijdenisgeschrift verscheen in 1619, maar is nog steeds inhoudelijk van grote waarde. Tegelijkertijd geldt dat het helaas bij velen onbekend is. Daarom heeft dr. W. Verboom besloten in de aanloop naar het herdenkingsjaar 2019 de tekst van de Dordtse Leerregels te hertalen naar modernere taal en van kanttekeningen te voorzien. Deze uitgave van de Dordtse Leerregels verschijnt in het najaar van 2018 bij Uitgeverij Boekencentrum.

Dr. W. Verboom is emeritus hoogleraar Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme en houdt zich al vele jaren bezig met de betekenis van de belijdenisgeschriften voor nu. Eerder schreef hij een eigentijdse weergave van de Heidelbergse Catechismus.