Omgang met de Bijbeltekst in de preek

een empirisch homiletisch onderzoek

Auteur(s): Pieter Boonstra

Bindwijze: Paperback

Schrijf een beoordeling

Levering via Boekenwereld.com

€ 25,00
In deze studie staat de vraag centraal hoe de predikant in de preek omgaat met de Bijbeltekst. In de homiletische en hermeneutische literatuur is uitvoerig nagedacht over deze vraag.

Gratis verzending binnen Nederland!

In deze studie staat de vraag centraal hoe de predikant in de preek omgaat met de Bijbeltekst. In de homiletische en hermeneutische literatuur is uitvoerig nagedacht over deze vraag. Pieter Boonstra geeft hiervan een verdiepend overzicht. De vraag is echter of hiermee de feitelijke praktijk wel voldoende in beeld komt. Met behulp van de kwalitatieve onderzoeksmethode 'Grounded Theory' zijn daarom achttien preken geanalyseerd, gehouden door negen predikanten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daaruit blijkt dat er sprake is van een ingewikkelde praktijk waarin vier fenomenen te onderscheiden zijn: perspectiveren, kenschetsen, contemporiseren en gericht aanspreken.
Deze fenomenen werpen vervolgens een nieuw licht op verschillende discussiepunten binnen de homiletiek op het gebied van autoriteit, relevantie, heilsgeschiedenis en de beweging in de preek.

Pieter Boonstra (1969) is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Bussum-Huizen.
 
ISBN 9789023971382
Subtitel een empirisch homiletisch onderzoek
Aanvulling door BC Nee
Aantal bladzijdes 272
Bindwijze Paperback
Druk 1
Taal Nederlands
Breedte 162 mm
Hoogte 242 mm
Dikte 18 mm
NUR code 700
Imprint Boekencentrum academic
Leesvragen Nee
Misschien zullen niet veel lezers van ons blad dit proefschrift lezen. Geen nood, als er in Kampen en Apeldoorn in het homiletisch onderwijs maar goede aandacht voor is. Want Boonstra heeft dat onderwijs met zijn studie echt verrijkt. Nader Bekeken, mei 2017

Schrijf uw eigen beoordeling