De eerste dag

De Eerste Dag is de handreiking bij de jaarorde, aangeboden door de Raad van Kerken in Nederland. Viermaal per jaar verschijnt dit tijdschrift dat op grote schaal wordt gebruikt voor de voorbereiding op de wekelijkse eredienst. Waardevol voor de voorgangers en kerkmusici in parochies en gemeenten die het Oecumenisch Leesrooster dan wel het Gemeenschappelijk Leesrooster volgen, maar ook ideaal voor wie het rooms-katholieke lectionarium volgt. De inhoud bestaat uit suggesties voor de liturgie, aantekeningen bij de schriftlezingen, inspirerende illustraties, meditatieve teksten en gebeden, liederen, toelichtingen bij de tijden van het jaar en materiaal voor ‘met kinderen in de kerk’. De Eerste Dag wordt samengesteld door een breed, oecumenisch scala aan schrijvers.

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.