Winkelen per

Momenteel zoekt u op:

 1. Categorie: Handelingen

Handelingen

Het tijdschrift Handelingen levert een bijdrage aan de kwaliteit van het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen is een vaktijdschrift van wetenschappelijk niveau en vormt een contactorgaan van professionals die met het oog op hun dienstverlening aan kerkleden, cliënten of personeel, een inhoudelijke oriëntatie wensen voor thema’s rondom geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Lijst  Foto-tabel 

  € 15,50

  #MeToo levert voor de geestelijk verzorger en de pastor veel vragen op. Waarop moet je alert zijn, en wanneer neem je initiatieven in een gesprek om iets aan het licht te brengen? Wat doet een pastor wanneer een lid van de geloofsgemeenschap beschuldigd wordt en hij sterke vermoedens heeft dat het een (wraak)actie betreft, die niet op waarheid berust? Welke theologische vragen rondom schuld en vergeving rijzen er, en wanneer is de tijd rijp om die aan de orde te stellen?

  Ten behoeve van het handelen van professionals brengen we de stand van zaken en dilemma’s voor het voetlicht.

  Zet op verlanglijst

  € 15,50

  In dit themanummer van Handelingen wordt het verlangen naar stilte benaderd als handelingsvraagstuk aan de hand van twee belangrijke vragen.

  Op de eerste plaats: wat houdt het verlangen naar stilte in? Deze vraag komt onder andere aan bod in bijdragen over stiltewandelingen, over werken met stilte en beweging, en over de kwaliteit van de stilte.

  En op de tweede plaats: hoe kunnen mensen in hun verlangen worden ondersteund? Deze vraag komt ter sprake in bijdragen over stilte in begeleidingssituaties, over de pedagogische bijdrage van stilte aan de ontwikkeling van studenten en young professionals, en over de verstilde onderscheiding.

  Zet op verlanglijst
  Handelingen - 2018 (4)

  Veelkleurig leren

  € 15,50

  De klinische pastorale vorming (KPV) is vanouds een opleiding waar pastores leren communiceren over thema’s van zingeving en geloof. Deelnemers hebben tegenwoordig verschillende religieuze achtergronden. Hoe leer je de ander verstaan die put uit andere bronnen en tradities en wat betekent dat voor de praktijk? Hoe wordt geleerd aan en van de diversiteit? In dit nummer zoeken KPV-opleiders en oud-trainees op die vragen een antwoord.

  Zet op verlanglijst
  Handelingen - 2018 (1)

  Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap

  € 15,50
  Kerk en zorg hebben iets met elkaar en interactie maakt nieuwe vormen mogelijk. Dat is precies het motief om in dit themanummer van Handelingen verschillende perspectieven voor het voetlicht te brengen als het gaat om pastoraat, leiderschap en ambt. Hoe dat wordt ingevuld kunt u lezen in dit nummer.
  Zet op verlanglijst

Lijst  Foto-tabel