Winkelen per

Momenteel zoekt u op:

 1. Categorie: Kerk en Theologie

Kerk en Theologie

Kerk en Theologie is het toonaangevend kwartaaltijdschrift voor theologie voor de predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven. Inhoudelijk bestrijkt het blad het gehele theologische veld, van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en homiletiek. Primair onderwerp van reflectie zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt. Kronieken en boekbesprekingen maken iedere uitgave compleet en verschaffen inzicht in recente ontwikkelingen en publicaties. Per jaargang verschijnt één themanummer.

Lijst  Foto-tabel 

  € 16,99

  In dit nummer onder andere:

  Riemer Roukema – De toegang tot de maaltijd van Christus;

  Liuwe Westra – Hoe een theologisch onderscheid werd geschapen. De mythe van ‘geloven’ en ‘geloven in’;

  Rinse Reeling Brouwer – Gunning als lezer van Spinoza.

   

  Zet op verlanglijst
  Kerk en Theologie (69/2) - april 2018

  Verlangen naar veiligheid

  € 16,99
  Kerk & Theologie staat in het teken van het thema angst en veiligheid. Herman Paul leidt in zijn bijdrage het onderwerp inhoudelijk in
  Zet op verlanglijst

  € 16,99

  In dit nummer artikelen van onder andere: 

  Leon van den Broeke
   - Van sacrament naar contract? Verbonden in ‘liefde en trouw voor Gods aangezicht’;
  Heleen Zorgdrager
   - Het huwelijk opnieuw bekeken. Over christelijke verbeeldingskracht in een landschap van veranderende partnerrelaties;
  Kees van der Kooi
   - Aan Gods zegen is het al gelegen. Systematisch-theologische opmerkingen bij een actueel thema.

  Zet op verlanglijst
  Kerk en Theologie (69/4) - oktober 2018

  De kerk en de democratische rechtstaat

  € 16,99

  Er is alle aanleiding om de in 2008 verschenen handleiding De kerk en de democratische rechtsstaat – een positiebepaling. Bijdrage aan het gesprek in gemeente en kerk in een themanummer onder de aandacht te brengen en te bespreken.

  Zet op verlanglijst

  € 16,99
  Themanummer: Sacramentaliteit
  Zet op verlanglijst

Lijst  Foto-tabel