Winkelen per

Momenteel zoekt u op:

 1. Categorie: Ouderlingenblad

Ouderlingenblad

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk. Betrokken bij de kerk? Ouderlingenblad helpt u mee op te bouwen.

Lijst  Foto-tabel 

  Ouderlingenblad (1087) - december 2017

  Thema: Geloven in de wereld (kerstnummer)

  € 5,00
  Een kersteditie rondom de thema's: geloof, medelijden, barmhartigheid, gerechtigheid en vertrouwen.
  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  De Moderne Devotie is een beweging die de eeuwen door wortel heeft geschoten in de Nederlandse bodem. De namen van Thomas a Kempis en Geert Grote zijn ermee verbonden. En ook in de 21e eeuw worden mensen geïnspireerd door de Moderne Devotie. Wat was het, wat is het en hoe hebben wij een modern devoot leven?

  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  In dit nummer onder andere:

  Een goed gesprek met goed gereedschap: Wie een gesprek ‘op heilige grond’ wil voeren, moet eerst weten waar hij/zij zelf staat – Margriet van der Kooi

  In geloofsgesprek buiten de kerk: Ook in de ontmoeting met buitenkerkelijken probeer ik ruimte te maken om sporen van God te zoeken – Claartje Kruijff

  Vanaf september 2018: de Classispredikant; Wat gaan de elf nieuwe classispredikanten doen? Wat mogen gemeenten van hen verwachten? – Jaap van Beelen

  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  De Kerkorde vraagt van iedere gemeente om elke vier jaar een nieuw beleidsplan te schrijven. Hoe pakken we dat aan en wat is een goed beleidsplan? Wat hebben we er eigenlijk aan? Als het goed is, kan de gemeente meedenken en –spreken, zo zelfs dat dat proces alleen al vruchten afwerpt.

  Voorbeelden worden beschreven en betrokkenen geïnterviewd.

  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  In dit nummer onder andere:

  De oecumenische revolutie voltrekt zich in stilte: Bij de jubilea van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland – Klaas van der Kamp;

  Mantelzorg als gespreksonderwerp: Om gevoeligheid te ontwikkelen voor de (zin)vragen van mantelzorgers – Ineke Ludikhuizen;

  Scheuren in huizen, scheuren in mensen: Wat hebben de kerken te doen rond de gevolgen van de gaswinning in Groningen? –  Jacobine Gelderloos en Jitse van der Wal.

  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  Al eeuwen lang worden er week in week uit kerkdiensten gehouden. Telkens weer komen mensen samen om te zin­gen, te bidden en de Schrift te lezen. De vorm waarin dat gebeurt, verandert met de loop van de tijd. Zo zijn er telkens weer nieuwe initiatieven, met het oog op verschillende doelgroepen.

  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  In dit nummer onder andere:

  Samen lezen voor verandering: over hoe Contextueel Bijbellezen mensen verbindt en (opnieuw) enthousiast maakt over de Bijbel;

  Koffie na de dienst: over vorming en misvorming van verlangen; op welke momenten en hoe wordt ons verlangen naar God gevormd?

  Een ramp dient zich meestal niet van tevoren aan; Wat doet het met je als gemeente wanneer er vlakbij iets ernstigs gebeurt?

  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  Wat is bidden en hoe verscheiden zijn de vormen van gebed?

  Waar kun je om bidden? Waar mag je om vragen? En wat mag je dan verwachten?

  Het gebed in relatie tot mindfulness.

  Een centraal artikel betreft vier stijlen van bidden. Het wordt toegelicht en praktisch bruikbaar gemaakt.

  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  In dit nummer onder andere:

  Als in een wazige spiegel: werken met film in de kerkelijke gemeente;

  Help! Een conflict met de dominee!: richtingwijzers en aanbevelingen om eruit te komen, en er zelfs beter van te worden; 

  De ringen in de Protestantse Kerk in Nederland: de gemeenten van de oude classes vormen nu ringen, met ontmoeting als belangrijkste doelstelling.

  Zet op verlanglijst

  € 5,00

  In dit nummer onder andere:

  In gesprek met dementerenden: Bezoekwerk bij mensen die vergeetachtig worden is belangrijk, maar vaak ook moeilijk

  Waken in de Stille Week – een hedendaagse vorm met oude wortels

  Als een ramp ons overkomt: handreikingen voor bijeenkomsten om emoties te kanaliseren

  Zet op verlanglijst

Lijst  Foto-tabel