Winkelen per

Momenteel zoekt u op:

 1. Categorie: Schrift

Schrift

Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel onder ogen.

Lijst  Foto-tabel 

  Schrift - 2018 (2)

  290 - Numeri: opstand tegen de elite

  € 12,50

  Numeri: opstand tegen de elite

   

  De intocht in het beloofde land is op handen. Op dat moment komt het volk weer in opstand. Men weigert het beloofde land in te trekken. Gevolg: een uitstel van veertig jaar. Het volk kiest voor de eigen ondergang.

  In een tijd waarin het volk de elite fundamenteel wantrouwt en keuzes maakt dwars tegen het eigen belang in, onderzoeken we of we ook Numeri zo mogen lezen, en vragen ons af wat we daarvan leren.

  Zet op verlanglijst
  Schrift - 2018 (3)

  291 - Hogepriester: middelaar tussen God en mens

  € 12,50

  Hogepriester:

  middelaar tussen God en mens

  In de Tora vertegenwoordigt de hogepriester Israël in de tempeldienst ten opzichte van God. Hij is een cultische figuur en kan niet los gezien worden van het offer. In later tijd wordt hij tot een politieke figuur. En nog weer later wordt hij model voor hoe Jezus als een middelaar tussen God en mens fungeert.
  Een belangrijk bijbels personage dat nodig eens centraal moet staan in een aflevering van Schrift.

  Zet op verlanglijst
  Schrift - 2018 (1)

  289 - Heilig Land

  € 12,50
  Geen land is zo omstreden als Kanaän/Israël/Palestina. Die naam alleen al roept discussie op. In deze aflevering gaan we op reis naar dat land. We lopen op met Abraham en Jozua, maar ook met latere reizigers zoals Th.C. Vriezen een kleine eeuw geleden. We kijken mee over de schouders van toeristen, kaartenmakers en archeologen, om ten slotte in gesprek te gaan met de huidige bewoners. Dat belooft veel heilig ontzag en heilige verontwaardiging.
  Zet op verlanglijst
  Schrift - 2018 (4)

  292 - Paulus aan de Galaten

  € 12,50

  Paulus aan de Galaten

  Hoewel deze brief van Paulus al eeuwen wordt gelezen en bestudeerd, blijft er toch nog spannend historisch onderzoek te doen naar de centrale thema’s ervan. Hoe passen Paulus’ ideeën over zaken als besnijdenis, geloof, wet en geest, in het bredere denken over deze onderwerpen in zijn tijd? Hoe bijzonder was Paulus’ boodschap, waarvan probeerde hij zijn publiek eigenlijk te overtuigen?

  Zet op verlanglijst
  Schrift - 2017 (1)

  285 - Alleen de Schrift?

  € 12,50

  In 2017 is het 500 jaar geleden dat de reformatie begon door het optreden van Maarten Luther. Luthers credo sola scriptura (‘alleen de Schrift!’) heeft in protestantse kring veel navolging gekregen. Niet de priesterlijke structuur, maar de heilige Schrift dient volgens Luther centraal te staan in de omgang van de gelovige met God. We bezien Luthers ideeën over de Schrift. Wordt de herdenking niet te commercieel? En is Luther nog wel actueel?

  Zet op verlanglijst
  Schrift - 2017 (4)

  288 - Kerk in wording: Timoteüs en Titus

  € 12,50
  De Pastorale brieven zijn wellicht de minst 'politiek correcte' geschriften in het Nieuwe Testament, maar ze bieden juist daarom wel veel stof tot reflectie. Hoogste tijd om aan deze documenten aandacht te schenken temeer er in het wetenschappelijke debat de laatste jaren een hoop gebeurd is.
  Zet op verlanglijst
  Schrift - 2017 (2)

  286 - Ezechël, de visionair

  € 12,50
  Visioenen en daadprofetieën behoren tot het standaardrepertoire van een profeet, maar bij de profeet Ezechiël horen ze tot het wezen van zijn profetie. Hij ziet en hij laat zien.
  Zet op verlanglijst
  Schrift - 2017 (3)

  287 - Judit, geweldig of gewelddadig?

  € 12,50
  Het boek Judit zit boordevol ironie en Judit zelf blijft een mysterieuze en geweldige of gewelddadige vrouw. Wat was haar religieuze en etnische identiteit?
  Zet op verlanglijst

Lijst  Foto-tabel