Waar de morgen gloort en de avond daalt

Auteur(s): Jan Groenleer

Bindwijze: Paperback

Schrijf een beoordeling

Beschikbaarheid: Uitverkocht – helaas niet meer leverbaar

€ 9,99
Dit boek bevat invallen, weloverwogen gedachten of exegetische opmerkingen bij de lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon. Deze cantica worden besproken vanuit de context van het getijdengebed in de kloosters.
Dit boek bevat invallen, weloverwogen gedachten of exegetische opmerkingen bij de lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon. Deze cantica worden besproken vanuit de context van het getijdengebed in de kloosters.

In het gereformeerde protestantisme hebben naast de 150 psalmen de drie genoemde lofzangen altijd een rol gespeeld. Is het Geneefse Psalter met de daarbij behorende lofzangen misschien bedoeld als het getijdenboek voor de gemeente?
In dit boek wordt ervoor gepleit om de teksten van deze lofzangen - in samenhang met de psalmen - te gebruiken als gebedsteksten die dagelijks (zingend) gebeden kunnen worden. Het vraagt vooral aandacht voor de teksten zelf en wat ze aan gedachten en overwegingen oproepen.
Deze nieuwtestamentische lofzangen hebben een oudtestamentische achtergrond. Daarom komen ook de relatie Oude en Nieuwe Testament, en Kerk en Israël aan de orde.


Ds. J. Groenleer (1949) is emeritus predikant (CGK) te Leiden. Hij publiceerde de dichtbundel 'Witte kaarsen' (1998), leverde bijdragen aan 'Zingend geloven' en was redacteur van 'Goed gelovig'.
 
ISBN 9789023970651
Subtitel Nee
Aanvulling door BC Nee
Aantal bladzijdes 92
Bindwijze Paperback
Druk 1
Taal Nederlands
Breedte 125 mm
Hoogte 200 mm
Dikte 10 mm
NUR code 700
Imprint Boekencentrum
Leesvragen Nee

Een bijzonder boekje, waarin verwondering en dankbaarheid doorklinkt!

De Christenvrouw, no.4, juni 2016

Het boekje leest prettig; geregeld heb je het gevoel naar een boeiende preek te luisteren. Groenleer laat zien hoezeer de hele geschiedenis van Israël samenkomt in deze drie liederen, en daar een volstrekt nieuw licht op laten vallen.

De Nieuwe Koers, no.5, 2016

De auteur bespreekt in het boekje achtereenvolgens de lofzang van Zacharias, de lofzang van Maria en de lofzang van Simeon… Het boekje zet de drie lofzangen in een ander perspectief dan we gewend zijn, en dat geeft er een bijzondere klank aan… Voor wie wil mediteren over deze drie liederen in het Lucas Evangelie en open wil staan voor een andere setting daarvan is dit boekje zonder meer lezenswaard.

De Wekker, nr.18, 2 september 2016

De auteur weet de cantica dikwijls op een verfijnde manier in een verrassend licht te plaatsen. Het zijn met name deze gezichtspunten en doorkijkjes die het boekje verrassend en verrijkend maken. GezinsGids, maart 2017

Schrijf uw eigen beoordeling